Sıkça Sorulan Sorular

Burs başvuruları her yıl 01 Ağustos – 30 Mayıs tarihleri arasında tarihler arasında web sitemiz üzerinden (www.inayet.org) alınmaktadır. Duyurular, İnayet Eğitim Vakfı web sitesi aracılığıyla yapılmaktadır.

İnayet Eğitim Vakfı bursu TC Vatandaşı olup, maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri kapsamaktadır.18 yaşından büyük olmanız ve kendinize ait Iban ve mobil bankacılık olmak zorundadır.

Evet, üniversite seviyesindeki adaylar başvuru yapabilir.

Evet, diğer kurumlara başvuru yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.(Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi engel değildir.)

Evet, başvuru yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Kredi ve Yurtlar Kurumu Kredisi alınmasında da bir engel bulunmamaktadır.

İnayet Eğitim Vakfı bursu karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

Evet, yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencilere burs imkanı sağlanıyor.

Evet, yüksek lisans programında okuyan öğrencilerine burs imkanı sağlanıyor.

Evet, sanat ve spor dallarında da okuyan öğrencilerine burs imkanı sağlanıyor.

Başvuru sürecimiz hazırlık okuyacak öğrenciler için de aynıdır.

  • Akademik başarı ve öğrencinin gelir durumu dikkate alınarak sıralama yapılır.
  • Ön değerlendirmeler sonucunda oluşturulan mülakat listelerindeki adaylarla yapılacak görüşme esnasında İnayet Eğitim adayına ilişkin değerlendirme ve izlenimler ile nihai karar verilir.

Mülakat sürecine alınacak adaylara WhatsApp ile bilgilendirme yapılmaktadır. Her aday ile birebir mülakat görüşmesi gerçekleştirilmektedir. Bu mülakatlarda kendinizi tanıtmanız, kariyer ve hedefleriniz hakkında bilgi vermeniz beklenmektedir.

Burs sonuçları, başvuru sonrası 24-48 saatları arasında www.inayet.org adresinden duyurulmaktadır. Başvuru yapan adaylar, TC kimlik numaraları ile başvuru sonuçlarını sorgulayarak öğrenebilmektedir.

Evet, bir sonraki başvuru döneminde tekrar başvuruda bulunabilirsiniz.

Üye girişinde yer alan “Şifremi Unuttum” kısmına tıklayarak yeni şifrenizi talep edebilirsiniz.

“Şifrenizi Yenileyin!” başlıklı e-postanız gereksiz (junk- spam) kutusuna düşmüş olabilir, bu alanın kontrol edilmesi önerilir. E-posta kutusu dolu olabilir. Bu nedenle gereksiz mesajların silinmesi önerilir. Kayıt formunu doldururken e-posta adresiniz yanlış yazılmış olabilir. Bu durumda da adresine TC kimlik numarası, ad ve soyadı bilgilerini yazıp, durumunu izah eden bir açıklama ile e-posta gönderilmelidir.

TC kimlik numarası, ad ve soyadı bilgilerini yazıp, durumunu izah eden bir açıklama ile e-posta gönderilmelidir.

İnayet Eğitim seçilen öğrencilere, tarafımızdan WhatsApp ile iletişime geçilip bilgi verilecektir.

Öğrenimine başarıyla devam eden ve burs kesilmesini gerektiren herhangi bir durumu olmayan öğrencilerin bursları, kayıtlı oldukları öğretim programındaki normal öğrenim süresince devam etmektedir. Öğrencilerin okullarından alacakları öğrenim ve başarı durumuna ilişkin belgelerin aslını yılda iki kez İnayet Eğitim Vakfı’na iletmeleri gerekmektedir.

İnayet Eğitim Vakfı İnayet Eğitiminin;

  • Yanlış bilgi vermesi veya beyanda bulunması,
  • Yıllık not ortalamasının (transkript ortalaması) 4’lük sistemde 2.0’ın altında (ya da muadili) olması,
  • Vakıf yönetimi tarafından istenilen bilgi ve belgelerin zamanında iletmemesi,
  • Vakıf tarafından dönemsel talep edilen transkript ve gerekli diğer dokümanlara ilişkin bilgilendirmeyi veya sistem güncellemelerini zamanında yapmaması,
  • Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
  • Öğrencinin disiplin cezası almış olması,
  • Kesin hükümle mahkûm olması,
  • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,


Burs ödemesinin durdurulması veya tamamen iptaline gerekçe olur.

İnayet Eğitimler lisans öğrenimleri boyunca belirtilen tarihler arasında okullarından alacakları öğrenim ve başarı durumuna ilişkin belgeleri İnayet Eğitim Vakfı’na göndermek ve sistem yüklemesini yapmakla yükümlüdür.

Burs ödemelerimiz 9 ay süresince aylık olarak Aralık-Ağustos döneminde yapılır. Her yeni eğitim ve öğretim yılında ilk kez İnayet Eğitim seçilen öğrencilerimize, burs sonuçlarıaçıklandığı için, ilk ödeme ilgili yılın Aralık ayı itibariyle başlar. İlgili dönemde ödeme yapılabilmesi için İnayet Eğitimlerimizin gerekli bilgi ve belge güncellemelerini yapmış olması gerekmektedir.

İnayet Eğitimlerimiz belirtilen bankada kendi isimlerine TL hesabı açtırırlar. İşlemler (nakit çekme, EFT/havale) ilgi bankaya ait kart ile tüm ATM noktalarından masrafsız yapılabilmektedir. ATM noktaları dışında internet bankacılığıyla yine herhangi bir ücret ödemeden para transferinde gerçekleştirilebilmektedir.(Burs desteği papara elektronik aracılığıyla otomatik transfer gerçekleştirir.)

İnayet Eğitimler yıl içerisinde aldıkları tüm derslerden sorumludur, başarı takibi yapılırken yılsonu akademik ortalama değerlendirmeye alınır.

Öğrenci değişim programı ile yurtdışı eğitim programına (Erasmus vb) giden ve dönüşte kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak İnayet Eğitimler, Vakıfça istenen belge ve bilgilerin iletilmesi halinde yurt dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler. Yurt dışı öğrenci değişim programında (Erasmus) aldığı derslerin denkliğinin olmaması durumunda İnayet Eğitimlerin yurtiçinde öğrenim gördükleri üniversite/bölümün öğrenim süresine bir dönem (yarıyıl) eklenir.

İnayet Eğitim Vakfı’nda burs almaya hak kazanılan bölümün eğitim süresince burs ödemesi yapılır. Üstün başarı gösteren öğrencilerin devam eden eğitim süreçleri de burs kapsamına alınabilir. Söz konusu durum için vakıf yönetimi tarafından yapılan değerlendirme Burs Komitesi onayına tabidir ve çift anadal /yan dal yapan İnayet Eğitimin öğrenim süresinin uzadığı durumlarda da burs süresine en fazla iki dönem (yarıyıl) eklenir.

İnayet Eğitimin yatay geçiş ile okul ya da bölüm değiştirmesi durumunda, ilgili evraklarını Vakıf yetkilileri ile paylaşması gerekmektedir. Mevcut döneme ilişkin branş ve okul bazlı kontenjan durumuna göre yeniden değerlendirmeye alınır.

İnayet Eğitimin okul kaydını dondurması durumunda, burs ödemesi de dondurulur. Bursun yeniden başlatılabilmesi için ilgili üniversiteden öğrencinin öğrenime devam ettiğine ilişkin resmi bir yazıyı Vakıf yetkililerine bildirmesi gerekmektedir. İnayet Eğitim öğrenimine devam etmeye başladığında burs ödemesi de tekrar başlatılır.